Savanoriams

GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS – sistema, sukurta tam, kad savanoriškos veiklos praktika Tau būtų naudinga, o ateityje leistų greičiau ir sklandžiau įsilieti į darbo rinką. Dalyvaudamas savanoriškoje veikloje Tu turi galimybę praktiškai išbandyti skirtingas veiklos sritis, darbo aplinkas; susipažinti su valstybinio ir nevyriausybinio sektorių specifikomis, užmegzti naudingas pažintis. Savanoriška veikla prisidės prie geresnio savęs pažinimo, adekvataus galimybių vertinimo, geresnių socialinių įgūdžių vystymo, darbo rinkos poreikius atitinkančių profesinių įgūdžių įgijimo. Savanorysčių paieškos ir organizavimo sistema GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS leis Tau lengviau rasti organizacijas, norinčias priimti savanorius, užmegzti su jomis kontaktą, elektroniniu būdu atlikti kai kuriuos būtinus atrankos etapus.

Sistemoje GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS:

 • Rasi organizacijų pateiktus savanorysčių skelbimus su siūlomomis savanoriškos veiklos vietomis ir planais;
 • Pateiksi paraiškas į norimas savanoriškos veiklos vietas;
 • Galėsi susirašinėti su organizacijomis, su kuriomis tarsiesi dėl savanoriškos veiklos vietos;
 • Matysi su organizacija suderintą savanoriškos veiklos planą ir tvarkaraštį;
 • Galėsi įvertinti organizaciją, kurioje vykdei savanorišką veiklą;
 • Gausi pažymėjimą apie atliktą savanoriškos veiklos praktiką.

Registruotis sistemoje GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS gali visi savanoriška veikla besidomintys žmonės bei organizacijos.

 

PROJEKTAS  „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“

2014 - 2015 m.

IEŠKAI DARBO? STARTUOK SU PAGREIČIU!

Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacija kartu su Savanorių centru vykdo projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“, kurio metu organizuojami 3 dienų mokymai niekur nesimokantiems ir nedirbantiems jaunuoliams, todėl, jeigu esi:

 • 16-29 m. amžiaus;
 • įgijęs vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;
 • šiuo metu niekur nesimokai ir nestudijuoji;
 • nedirbi;
 • gali ir nori skirti laiko savanorystei (savanoriaudamas galėsi tęsti darbo paieškas!),

kreipkis į mus el. paštu [email protected] ir sudalyvauk mokymuose, kuriuose įgausi teorinių žinių, kaip geriau vertinti savo galimybes ieškant naujo darbo, priimant sprendimus ir ruošiantis karjeros iššūkiams. Po mokymų bus vykdoma 200 val. trukmės savanoriška veikla tau įdomioje srityje, kurią padėsime susirasti. Pabaigęs visas veiklas gausi tai patvirtinantį pažymėjimą.

Sėkmės ieškant savo kelio!

Pasidalink su visais, kam ši programa gali būti naudinga.

Registruokis į mokymus el. paštu [email protected] arba tel. +370 640 10996.

Projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“ vykdo Lietuvos verslo konfederacija.

Projekto partneriai: VšĮ Savanorių centras, VšĮ Socialinių mokslų kolegija. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-002). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Dėl klausimų apie registraciją sistemoje rašyk el. paštu [email protected].

 

PROJEKTO  „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ speciali programa

2013 - 2014 m.

IEŠKAI DARBO? SUTEIK PAGREITĮ DARBO PAIEŠKOMS

Dalyvavimas projekto specialioje programoje - tai galimybė ne tik atrasti savanorystės naudą Tavo asmeniniam tobulėjimui, bet ir dalyvauti karjeros pradžiai itin naudinguose 3 dienų mokymuose bei gauti savo įgytą patirtį patvirtinantį sertifikatą.

Programos etapai:

 • Užsiregistruok savanoryste.gerapraktika.lt;
 • Rask ir atlik ne mažiau nei 200 valandų savanorystę pasirinktoje programoje;
 • Dalyvauk 3 temų mokymuose ir įgyk žinių apie tai, kaip įvertinti asmeninius gebėjimus, kaip planuoti karjerą, kaip ieškoti Tavo interesus atitinkančių darbo pasiūlymų ir karjeros galimybių, kaip atrasti savo vietą darbo rinkoje.
 • Gauk Tavo savanorystę liudijantį sertifikatą.

Kodėl verta dalyvauti projekte?

 • PATIRTIS – Įgysi darbo patirties ir tapsi patrauklesnis darbdaviams;
 • PASITIKĖJIMAS SAVIMI – Įgysi dar ir dar daugiau pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis;
 • ŽINIOS IR KOMPETENCIJOS – Tobulėsi padedamas ir mokomas savanorystės vadovo;
 • KRYPTIS – Atrasi būtent tau įdomią ir artimą veiklą;
 • MOKYMAI – Dalyvausi tavo karjerai naudinguose mokymuose;
 • PAŽINTYS IR KONTAKTAI – Sutiksi žmonių, kurie pakeis tavo karjerą ir suteiks tau rekomendacijų.

Norėdamas dalyvauti projekte turi atitikti šiuos kriterijus:

 • Tau yra ne mažiau kaip 14 ir ne daugiau kaip 29 metai;
 • Esi įgijęs pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;
 • nesimokai pagal formaliojo švietimo programą;
 • esi nedirbantis, t.y. neturi darbo (darbo santykių), nesiverti individualia veikla, nesi įrašytas į kitam asmeniui išduotą verslo liudijimą, neturi ūkininko statuso, nesi ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu.

Pasidalink su visais kam ši programa gali būti naudinga.

Norėdamas užsiregistruoti spausk čia.

 

„GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS“ sukurta projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ metu. Jį inicijavo Lietuvos verslo darbdavių konfederacija – didžiausia smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovaujanti organizacija Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 1800 įmonių ir asocijuotų verslo struktūrų. Konfederacija, atstovaudama savo narių interesams, aktyviai reaguoja į Lietuvos verslo aplinkos pokyčius, inicijuoja ne tik savo nariams, bet ir kitiems šalies verslo subjektams naudingus projektus. Viena iš verslui aktualių sričių – jaunimo sklandus įsiliejimas į darbo rinką. Kviečiame prisijungti prie GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS ir linkime, kad savanoriška veikla taptų ne tik pirmu žingsniu sėkmingos karjeros link, bet ir Jūsų gyvenimo dalimi!

Projekto partneriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, VšĮ Socialinių mokslų kolegija.
Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Dėl klausimų apie registraciją sistemoje ir organizacijos paiešką rašyk el.paštu [email protected] arba Ivetai Paludnevičiūtei tel. 8 659 55153, [email protected]

Geidžiamiausios praktikos vietos
ir geriausio praktikankto rinkimai konkurse
GERA PRAKTIKA 2013
Spausk čia ir išrink geriausius Registracija įmonėms

8 610 22774