Registracija

* - šiuos laukelius privaloma užpildyti

Prisijungimo informacija

Asmeninė informacija

  • man yra ne mažiau kaip 14 ir ne daugiau kaip 29 metai;
  • esu įgijęs pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;
  • nesimokau pagal formaliojo švietimo programą;
  • esu nedirbantis, t.y. neturiu darbo (darbo santykių), nesiverčiu individualia veikla, nesu įrašytas į kitam asmeniui išduotą verslo liudijimą, neturiu ūkininko statuso, nesu ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu.
  • atliksiu ne mažiau kaip 200 val. savanoriškos veiklos praktiką;
  • sudalyvausiu 24 akademinių valandų (3 dienų) mokymuose, skirtuose papildomoms kompetencijoms ir įgūdžiams įgyti.
1 - Sisteminiai pranešimai apima paraiškų būsenų pokyčius, naujas susirašinėjimų žinutes ir kt.

8 610 22774