Savanorystės planai

Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Viešoji įstaiga Politikos tyrimų ir analizės institutas
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Viešoji įstaiga Politikos tyrimų ir analizės institutas
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Viešoji įstaiga Politikos tyrimų ir analizės institutas
Savanoris socialinės veiklos (darbo su senyvais žmonėmis, neįgaliaisiais, ligoniais) srityje

Marijos Legiono nariai vykdo tokią savanorišką veiklą:
- lanko ligonius ligoninėse, klausdami dėl sakramentų priėmimo;
- lanko gyventojus butuose, klausdami dėl butų pašventinimo, vaikų krikštijimo ar kitų sakramentų;
- lanko senelių arba vaikų namus;
- teikia moralinę pagalbą socialinėje atskirtyje esantiems žmonėms (benamiams, gatvės merginoms ir pan.);
- tvarko bažnyčias, koplyčias ar jų aplinką;
- įsipareigoja Švenčiausiojo Sakramento adoracijai ar įvairiems budėjimams;
- savanoriauja rengiant bažnytines šventes;
- taip pat prisideda vykdant kitokią veiklą, susijusią su Katalikų Bažnyčia.

Sukūrė:Religinė bendruomenė, religinis centras Marijos Legionas
Savanoriauk!

Kviečiame visus besidominčius žmogaus teisėmis savanoriauti, įgyti naujų žinių, surasti bendraminčių, pasidalinti idėjomis. Nepraleisk progos turiningai praleisti laisvą laiką!

Sukūrė:Viešoji įstaiga Europos žmogaus teisių fondas
Savanoris socialinės veiklos (darbo su senyvais žmonėmis, neįgaliaisiais, ligoniais) srityje

Savanorystės socialinės veiklos srityje tikslas - ugdyti darbo su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis (senyvo amžiaus, ligotais asmenimis, neįgaliaisiais) gebėjimus.
Kviečia savanoriauti žmones, kurie mėgsta rašyti straipsnius. Mūsų dienos centro lankytojai dalyvauja įvairiose veiklose, kurių aprašymus dedame į dienos centro internetinę svetainę ir siunčiame į spaudą. Darbas būtų namuose, reikėtų sukurti tekstą, suredaguoti , siųsti spaudai ir įdėti į www.dcnegalia.lt interneto svetainę. Darbo apimtis: vidutiniškai 3 straipsniai per mėnesį ir dienos centro naujienų skelbimas bei platinimas socialiniuose tinklalapiuose.

Sukūrė:Labdaros ir paramos fondas LŽNS filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras
Savanoris renginių organizavimo srityje

Savanorystės renginių organizavimo srityje tikslas - suteikti jauniems ir aktyviems žmonėms galimybę praktiškai išbandyti renginių organizavimo veiklos sritis, darbo aplinkas ir susipažinti su nevyriausybinio sektoriaus specifika. Taip pat pritaikyti savo turimas teorines žinias praktiškai bei įgyti naudingos patirties siekiant karjeros renginių planavimo ir organizavimo ar panašiose srityse.

Sukūrė:Labdaros ir paramos fondas LŽNS filialas Vilniaus neįgaliųjų dienos centras
Savanoris renginių organizavimo srityje

Savanorystės renginių organizavimo srityje tikslas - suteikti jauniems ir aktyviems žmonėms galimybę praktiškai išbandyti renginių organizavimo veiklos sritis, darbo aplinkas ir susipažinti su nevyriausybinio sektoriaus specifika. Taip pat pritaikyti savo turimas teorines žinias praktiškai bei įgyti naudingos patirties siekiant karjeros renginių planavimo ir organizavimo ar panašiose srityse.
Taip pat savanoris įgaus puikią progą iš arčiau susipažinti su žirginiu sportu, tokio tipo renginio organizavimu, įvairia veikla jo metu.

Sukūrė:Asociacija Sporto savanorių sąjunga
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Viešoji įstaiga Politikos tyrimų ir analizės institutas
Savanoris kampanijoje NO HATE

Savanorystės NO HATE kampanijos tikslas - identifikuoti neapykantos kalbos naudojimą insternete, atkreipti visuomenės dėmesį į šį reiškinį bei skatinti visuomenę keistis.
Daugiau informacijos apie Europos Tarybos kampaniją NO HATE: http://www.nohatespeechmovement.org/

Savanorio užduotys: organizuoti administracinę kampanijos veiklą, dalyvauti informacijos internete stebėseną, bendrauto su partneriais Lietuvoje bei užsienyje, planuoti ir įgyvendinti vykdomas veiklas.

Sukūrė:Viešoji įstaiga Politikos tyrimų ir analizės institutas
Savanoris kampanijoje NO HATE

Savanorystės NO HATE kampanijos tikslas - identifikuoti neapykantos kalbos naudojimą insternete, atkreipti visuomenės dėmesį į šį reiškinį bei skatinti visuomenę keistis.
Daugiau informacijos apie Europos Tarybos kampaniją NO HATE: http://www.nohatespeechmovement.org/

Savanorio užduotys: organizuoti administracinę kampanijos veiklą, dalyvauti informacijos internete stebėseną, bendrauto su partneriais Lietuvoje bei užsienyje, planuoti ir įgyvendinti vykdomas veiklas.

Sukūrė:Viešoji įstaiga Politikos tyrimų ir analizės institutas
Savanoris vaikų užimtumo srityje

Savanorystės vaikų užimtumo srityje tikslas - ugdyti darbo su vaikais gebėjimus, rūpintis vaikų kasdienėmis problemomis, organizuoti vaikų užimtumą laisvalaikio metu, mokytis įsiklausyti į vaikų problemas bei ugdyti jų bendravimo, draugystės kūrimo įgūdžius, kurie bus jiems svarbūs tolimesniame socialiniame gyvenime ir asmeniniuose pasirinkimuose. Taip pat suprasti aukštos rizikos socialinių grupių vaikų problemas ir jų sprendimo būdus.

Kviečiame tapti "Big Brothers Big Sisters" programos savanoriu ar savanore. Programos esmė - profesionaliai prižiūrima suaugusio ir 7-14 metų vaiko draugystė, kuri trunka metus ir padeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir kitais.

Sukūrė:Viešoji įstaiga Paramos vaikams centras
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Savanoris renginių organizavimo srityje

Savanorystės renginių organizavimo srityje tikslas - suteikti jauniems ir aktyviems žmonėms galimybę praktiškai išbandyti renginių organizavimo veiklos sritis, darbo aplinkas ir susipažinti su nevyriausybinio sektoriaus specifika. Taip pat pritaikyti savo turimas teorines žinias praktiškai bei įgyti naudingos patirties siekiant karjeros renginių planavimo ir organizavimo ar panašiose srityse.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Savanoris renginių organizavimo srityje

Savanorystės renginių organizavimo srityje tikslas - suteikti jauniems ir aktyviems žmonėms galimybę praktiškai išbandyti renginių organizavimo veiklos sritis, darbo aplinkas ir susipažinti su nevyriausybinio sektoriaus specifika. Taip pat pritaikyti savo turimas teorines žinias praktiškai bei įgyti naudingos patirties siekiant karjeros renginių planavimo ir organizavimo ar panašiose srityse.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Savanoris vaikų užimtumo srityje

Savanorystės vaikų užimtumo srityje tikslas - ugdyti darbo su vaikais gebėjimus, rūpintis vaikų kasdienėmis problemomis, organizuoti vaikų užimtumą laisvalaikio metu, mokytis įsiklausyti į vaikų problemas bei ugdyti jų bendravimo, draugystės kūrimo įgūdžius, kurie bus jiems svarbūs tolimesniame socialiniame gyvenime ir asmeniniuose pasirinkimuose. Taip pat suprasti aukštos rizikos socialinių grupių vaikų problemas ir jų sprendimo būdus.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Sukūrė:Asociacija Lietuvos skautija
Geidžiamiausios praktikos vietos
ir geriausio praktikankto rinkimai konkurse
GERA PRAKTIKA 2013
Spausk čia ir išrink geriausius Registracija įmonėms

8 610 22774