Savanorystės planai

Savanoris jaunimo informavimo srityje

Savanorystės jaunimo informavimo organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie organizacijos tikslų siekimo ir informacijos jaunimui sklaidos. Teikti pagalbą ir konsultuoti jaunimą jiems aktualiais klausimais. Teikti emocinę pagalbą, išklausyti, patarti ir išsamiai informuoti apie visas galimybes bei organizacijoje prieinamą informaciją.

Savanoris jaunimo nevyriausybinėje organizacijoje

Savanorystės jaunimo nevyriausybinėse organizacijose tikslas - aktyviai prisidėti prie NVO vykdomos veiklos formuojant organizacijos tikslus ir siekiant užsibrėžtų uždavinių. Komandinio darbo metu organizuoti administracinę NVO veiklą, planuoti ir įgyvendinti vykdomus projektus, ieškoti jaunimui aktualių problemų sprendimų bei įgyti socialinių, darbinių, veiklos administravimo, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių, kurie naudingi siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Savanoris renginių organizavimo srityje

Savanorystės renginių organizavimo srityje tikslas - suteikti jauniems ir aktyviems žmonėms galimybę praktiškai išbandyti renginių organizavimo veiklos sritis, darbo aplinkas ir susipažinti su nevyriausybinio sektoriaus specifika. Taip pat pritaikyti savo turimas teorines žinias praktiškai bei įgyti naudingos patirties siekiant karjeros renginių planavimo ir organizavimo ar panašiose srityse.

Savanoris socialinės veiklos (darbo su senyvais žmonėmis, neįgaliaisiais, ligoniais) srityje

Savanorystės socialinės veiklos srityje tikslas - ugdyti darbo su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis (senyvo amžiaus, ligotais asmenimis, neįgaliaisiais) gebėjimus. Rūpintis minėtais asmenimis lankant juos namuose, padedant buityje ir teikiant visokeriopą pagalbą. Siekti įtraukti senyvus, ligotus žmones į jiems priimtiną socialinę veiklą, bendravimą ir mažinti patiriamą vienišumo jausmą.

Savanoris vaikų užimtumo srityje

Savanorystės vaikų užimtumo srityje tikslas - ugdyti darbo su vaikais gebėjimus, rūpintis vaikų kasdienėmis problemomis, organizuoti vaikų užimtumą laisvalaikio metu, mokytis įsiklausyti į vaikų problemas bei ugdyti jų bendravimo, draugystės kūrimo įgūdžius, kurie bus jiems svarbūs tolimesniame socialiniame gyvenime ir asmeniniuose pasirinkimuose. Taip pat suprasti aukštos rizikos socialinių grupių vaikų problemas ir jų sprendimo būdus.

Geidžiamiausios praktikos vietos
ir geriausio praktikankto rinkimai konkurse
GERA PRAKTIKA 2013
Spausk čia ir išrink geriausius Registracija įmonėms

8 610 22774