Organizacijoms

GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS – savanorysčių paieškos ir organizavimo sistema, sukurta tam, kad savanoriškos veiklos organizavimo procesai Jūsų organizacijoje vyktų paprasčiau ir sklandžiau, o savanorysčių rezultatai būtų naudingi bei kurtų vertę savanoriams ir Jūsų organizacijai. Sistema suteikia patogius įrankius, padėsiančius efektyviau organizuoti savanorystės procesą. Prisijungę prie sistemos rasite tinkamus savanorius, užmegsite ir palaikysite su jais kontaktą, elektroniniu būdu atliksite daug savanoriškai veiklai organizuoti būtinų veiksmų.

Sistemoje GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS:

  • Galėsite sukurti organizacijos profilį ir pristatyti save potencialiems savanoriams;
  • Galėsite pasinaudodami standartizuota forma kurti savanoriškos veiklos skelbimus;
  • Rasite sistemoje pateiktus tipinius savanoriškos veiklos planus ir jų pagrindu galėsite kurti savanorysčių planus Jūsų siūlomoms savanorystės vietoms;
  • Matysite savanorių pateiktas paraiškas į Jūsų paskelbtas savanoriškos veiklos vietas;
  • Galėsite susirašinėti su savanoriais, pretenduojančiais atlikti savanorišką veiklą Jūsų organizacijoje;
  • Matysite su savanoriu suderintą savanoriškos veiklos planą ir tvarkaraštį;
  • Pasibaigus savanorystei pagal standartizuotą formą įvertinsite savanorį ir įteiksite jam sistemoje automatiškai sugeneruotą pažymėjimą;
  • Savanoriai po savanoriškos veiklos atlikimo galės įvertinti Jūsų organizaciją ir gautą patirtį, tuo pačių didindami Jūsų reitingą sistemoje;
  • Prieisite prie atliktų savanorysčių duomenų archyvo ir užsiregistravusių savanorių duomenų;
  • Skleisite žinią apie savo organizaciją ir savanoriškos veiklos joje suteikiamas galimybes.

Registruotis sistemoje GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS gali visi savanoriška veikla besidomintys žmonės bei organizacijos.

Norėdami sukurti savo organizacijos profilį ir pradėti kelti skelbimus – spauskite čia.

 

PROJEKTAS „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“

2014 - 2015 m.

Lietuvos verslo konfederacija kartu su partneriais tęsia Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos pradėtą veiklą ir įgyvendina projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“, kurio tikslas - plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas ir didinti jų prieinamumą jaunų bedarbių tarpe, tokiu būdu skatinant jų integraciją į visuomenę bei darbo rinką.

Projektu siekiama padėti jauniems ir nedirbantiems asmenims atrasti savo karjeros kelią bei lengviau integruotis darbo rinkoje. Veiklose dalyvaujančiam jaunimui organizuojami 3 dienų trukmės mokymai savo gebėjimų pažinimo ir karjeros planavimo temomis, po jų – ne mažiau nei 200 valandų savanoriškos veiklos praktika, o sudalyvavęs šiose veiklose kiekvienas dalyvis gaus įgytą patirtį patvirtinantį pažymėjimą.

Kviečiami informuoti apie projektą savo savanorius (16-29 m. niekur nedirbančius ir nestudijuojančius  jaunuolius), kuriems šis projektas gali būti naudingas ir įdomus.

Mokymų klausimu kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. +37064010996.

Dėl klausimų apie registraciją sistemoje ir skelbimų talpinimą rašykite el. paštu [email protected] 

Projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“ vykdo Lietuvos verslo konfederacija.

Projekto partneriai: VšĮ Savanorių centras, VšĮ Socialinių mokslų kolegija. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-002). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

PROJEKTAS „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link"

2013 - 2014 m.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija taip pat įgyvendina projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“, kurio tikslas - plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą nedirbančio jaunimo tarpe bei didinti užimtumo ir socializacijos formų įvairovę, taip įtraukiant jaunimą į aktyvią darbo rinką.

Projektu siekiame padėti jauniems ir nedirbantiems asmenims atrasti savo karjeros kelią bei lengviau integruotis darbo rinkoje. Projekto veiklose dalyvaujančiam jaunimui organizuosime ne mažiau nei 200 valandų savanoriškos veiklos praktiką, po kurios kiekvienas savanoris turės galimybę dalyvauti 3 dienų trukmės mokymuose savo gebėjimų pažinimo ir karjeros planavimo temomis, bei gaus įgytą patirtį patvirtinantį sertifikatą. Organizacijos prisidėdamos prie projekto veiklų įgyvendinimo turi galimybę padengti išlaidas susijusias su savanorysčių organizavimu.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir prisidėti prie projekto įgyvendinimo susisiekite žemiau nurodytais kontaktais:

Martynas Stukas          [email protected]

Kviečiami informuoti apie projektą savo savanorius, kuriems šis projektas gali būti naudingas ir įdomus. Informavimo apie projektą atmintinė su detalia informacija ir priemonėmis parsisiųskite spausdami čia.

 

„GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS“ yra sukurta projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ metu. Jį inicijavo Lietuvos verslo darbdavių konfederacija – didžiausia smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovaujanti organizacija Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 1800 įmonių ir asocijuotų verslo struktūrų. Konfederacija, atstovaudama savo narių interesams, aktyviai reaguoja į Lietuvos verslo aplinkos pokyčius, inicijuoja ne tik savo nariams, bet ir kitiems šalies verslo subjektams naudingus projektus. Viena iš verslui aktualių sričių – jaunimo sklandus įsiliejimas į darbo rinką. Kviečiame prisijungti prie GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS ir linkime, kad savanoriškos veiklos organizavimas efektyviai prisidėtų prie Jūsų organizacijos tikslų ir rezultatų!

Projekto partneriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, VšĮ Socialinių mokslų kolegija.
Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Dėl klausimų apie registraciją sistemoje ir skelbimų talpinimą rašykite el.paštu [email protected]

Geidžiamiausios praktikos vietos
ir geriausio praktikankto rinkimai konkurse
GERA PRAKTIKA 2013
Spausk čia ir išrink geriausius Registracija įmonėms

8 610 22774