Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija

Adresas: Kareivių g. 2C, LT-08221, Vilnius
Telefonas: 85 261 5223
Faksas: 85 261 0820
El. pašto adresas: [email protected]
Interneto svetainė: www.viltis.lt
Savanorystę atlikusių savanorių: 0

Apie organizaciją

MŪSŲ VIZIJA – būti pagrindiniu veiksniu, užtikrinančiu sutrikusio intelekto žmonių lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, atstovauti šių žmonių ir jų šeimų interesus visuose lygmenyse bei ginti jų pilietines,socialines ir žmogaus teises. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ – tai nevyriausybinė organizacija, įkurta sutrikusio intelekto žmonių tėvų ir specialistų iniciatyva 1989 m. lapkričio mėnesį. Organizacija atstovauja sutrikusio intelekto žmones, jų tėvus ir teisėtus globėjus. Bendrija „Viltis“ bendradarbiauja su visoje šalyje veikiančiomis sutrikusio intelekto žmonėms skirtomis tarnybomis, kurios buvo įkurtos organizacijos iniciatyva, vietos savivaldybėmis, mokslo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigomis, su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai pat veikia ir užsienyje, dalyvauja tarptautiniuose projektuose kaip lygiavertė Vakarų Europos organizacijų partnerė. TIKSLAI Telkti Lietuvos Respublikoje gyvenančius sutrikusios intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis. Siekti visapusiškos sutrikusio intelekto žmonių integracijos į visuomenę. Padėti įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas - gyventi bendruomenėje ir šeimoje. Skatinti intelekto sutrikimų ekologinę, medicininę, socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą. Skatinti sutrikusio intelekto žmonių reabilitacijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą. Siekti kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugų. Ginti sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių bei suaugusiųjų ir jų šeimų socialines ir pilietines teises, socialinį teisingumą, lygybę prieš įstatymą; Sukurti palankias sąlygas prievolių atlikimui, pasirinkimui, dalyvavimui visuomenės gyvenime. Siekti išsilavinimo pagal gebėjimus. Siekti užimtumo ir darbo; VEIKLOS KRYPTYS Steigiamos naujos grupės, klasės bendrojo lavinimo ir specialiosiose ugdymo įstaigose sutrikusios intelekto ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikams ugdyti. Steigiami dienos užimtumo centrai, šeimos paramos centrai, kuriuose lavinami sutrikusio intelekto jaunuolių socialiniai ir darbiniai įgūdžiai. Vykdoma ilgalaikė teisinė programa, siekianti sukurti naują neįgalaus žmogaus teisių sampratą, savęs atstovavimo principus. Plečiamas stacionarių ir nestacionarių bendruomeninių socialinių paslaugų teikimas sutrikusio intelekto žmonėms, jų tėvams ir globėjams. Vietose buriamos tėvų savitarpio paramos grupės, siekiant įveikti krizę šeimoje, paaiškėjus, kad vaikas yra neįgalus. Kuriamas transporto paslaugų tarnybų tinklas sutrikusio intelekto žmonėms, dėl negalios pobūdžio negalintiems naudotis visuomeninio transporto paslaugomis. Šeimoms ir sutrikusio intelekto žmonėms suteikiama galimybė tobulėti ir ilsėtis vasaros poilsio psichosocialinės reabilitacijos stovyklose pajūryje. Rengiami seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai specialistams ir savanoriams, dirbantiems su sutrikusio intelekto žmonėmis. Organizuojami mokymai tėvams. Leidžiamas žurnalas „Viltis“. Kuriami teisiniai ir ekonominiai mechanizmai dėl Laikinojo Atokvėpio Tarnybų kūrimo bendruomenėse. Aktyviai dirbama tarptautiniuose projektuose - dalijamės patirtimi su Rytų, Vidurio Europos, Azijos, Balkanų bei Skandinavų šalimis.

Šios organizacijos savanorystės pasiūlymai

Skelbimo pavadinimasGalioja iki

Įrašų nėra

Geidžiamiausios praktikos vietos
ir geriausio praktikankto rinkimai konkurse
GERA PRAKTIKA 2013
Spausk čia ir išrink geriausius Registracija įmonėms

8 610 22774